Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
In Chortiza Hof C86 wohnten:

Husband: Neufeld Wife:
Husband: Johann Froese Wife: Maria Klassen
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 09 April 2002