Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
In Chortiza Hof C79 wohnten:

Husband: Jakob Hildebrandt Wife:
Husband: Jakob Kroeker 1921-23 als Mieter Wife: Anna Schellenberg
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 09 April 2002