Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
In Chortiza Hof C76 wohnten:

Husband: Peter Hamm Wife:
Husband: Maria Hamm als Mieterin Betjsen Mari Wife:
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 09 April 2002