Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
In Chortiza Hof C39 wohnten:

Husband: Peter Wilms Wife:
Husband: Johann Wiens ab 1939 als Mieter Wife:
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 09 April 2002