Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
In Chortiza Hof C37 wohnten:

Husband: Gerhard Pauls Wife:
Husband: Dietrich Braun bis ca 1935 als Mieter; C207 Wife:
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 09 April 2002