Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
In Chortiza Hof C19 wohnten:

Husband: Kampens Laden Wife:
Husband: Jakob Regier Wife: Katharina Loewen
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 09 April 2002