Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
In Chortiza Hof C117 wohnten:

Husband: Peter Dyck Wife: Justina Loewen
Husband: Jakob Dyck als Mieter Wife: Katharina Schoenke
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 09 April 2002